Tietosuojaseloste

18.6.2024

1. Rekisterinpitäjä

Mika Ropponen
Antinkatu 3 D, 7 krs
00100 Helsinki

Puhelin: +358 400 607 850
Sähköposti: mika.ropponen@finastorconsulting.com

2. Rekisterin nimi

Finastor Groupin asiakasrekisteri

3. Tietojen keräys ja säilytys

Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on perusteltua asiakassuhteeseen, sopimuksiin, sivuston käyttöön, lakisääteisiin velvoitteisiin tai henkilön suostumukseen perustuen. Asiakastietoja säilytetään lain vaatimalla tavalla ja niitä voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: markkinointi, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, asiakassegmenttien profilointi sekä Finastor Groupin liiketoiminnalle olennaisen tiedon kerääminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakiin perustuva velvoite.

Sivustolla on käytössä yhteydenottolomake. Lomakkeen välityksellä kerätyt henkilötiedot perustuvat rekisteröidyn suostumukseen. Kerään seuraavia henkilötietoja lomakkeen avulla: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä muita yhteydenoton kannalta oleellisia viestejä, jotka asiakas itse täyttää viestikenttään. Lomakkeen tietoja ei tallenneta palvelimelle.

Säilytämme lomakkeen kautta kerättyjä henkilötietoja niin kauan kuin se on asiakassuhteen ja palveluiden tarjoamisen kannalta tarpeellista.

4. Evästeet ja kävijäseuranta

Välttämättömät evästeet

Sivustolla käytetään välttämättömiä evästeitä, jotka mahdollistavat sivuston perustoiminnallisuudet. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä henkilökohtaisia tietoja.

Analytiikkaevästeet

Käytämme sivustollamme Google Analyticsiä kerätäksemme anonymisoitua tietoa kävijöistä ja heidän käyttäytymisestään. Näitä tietoja käytetään sivuston toiminnan ja käyttökokemuksen parantamiseen. Kerättävät tiedot voivat sisältää:

 • Sivuston kävijämäärät
 • Suosituimmat sivut
 • Selaintyyppi ja -versio
 • Käyttöjärjestelmä
 • Viittaavat sivustot
 • IP-osoite (anonymisoitu)

Nämä tiedot eivät ole yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Google Analyticsin evästeet ovat kolmannen osapuolen evästeitä, joita hallinnoi Google. Voit lukea lisää Google Analyticsin tietosuojakäytännöistä täältä: Google Analytics Privacy.

Suostumus ja evästeasetukset

Käytämme evästeiden hallintaan suostumustyökalua, joka mahdollistaa käyttäjille evästeiden hyväksymisen tai hylkäämisen. Voit muuttaa evästeasetuksiasi milloin tahansa sivustomme evästeasetuksissa.

Jos et hyväksy analytiikkaevästeitä, ne poistetaan käytöstä, eikä kävijäseurantaa suoriteta. Tämä voi vaikuttaa siihen, kuinka hyvin voimme parantaa sivustomme käyttökokemusta.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot, mikäli rekisteröity haluaa peruuttaa antamansa suostumuksen tai mikäli kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita palvelun tai asiakassuhteen hoitamiseksi.

Asiakkaalla on erikseen mahdollisuus kieltää markkinointi.

Rekisteröidyllä on myös oikeus:

 • Saada pääsy omiin tietoihinsa
 • Pyytää tietojen oikaisemista
 • Pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista
 • Vastustaa tietojen käsittelyä
 • Pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen

6. Henkilötietojen käsittely ja suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja salassapitovelvollisuutta noudattaen.

Emme luovuta yksilöityjä henkilötietoja kolmansille osapuolille, pois lukien erikoistapauksissa lain vaatimat luovutukset viranomaisille.

7. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää sähköpostitse tai henkilökohtaisesti kohdassa yksi (1) nimetylle yhteyshenkilölle.