Finastor lisäarvotuotteilla automatisoimme ja tehostamme toiminnallisuuksia

Kehitämme ja toteutamme aktiivisesti lisäarvotuotteita, joilla tehostamme Oracle NetSuite ja Microsoft Dynamics Business Central ERP ratkaisuiden toiminnallisuuksia ja prosesseja. Nämä ratkaisut saat vain Finastorista.

Kysy rohkeasti lisätietoja

Systemglue Banking for Netsuite

Oracle NetSuite lisäarvoratkaisu, jolla tehostat ja nopeutat pankkimaksuprosessia. Helppo ja nopea käyttöönotto ja asiakas omistaa ratkaisun.

Business Centraliin integroidut lisäarvoratkaisut

Microsoft Dynamics 365 Business Centraliin on saatavilla laajennuksia, joiden avulla esimerkiksi yrityksen laskutusprosesseja sekä pankkitoimintoja on mahdollista automatisoida ja sujuvoittaa huomattavasti. Yritykseltä säästyy aikaa ja rahaa, kun työnkulku sujuu ilman turhia välivaiheita ja laskujen manuaalinen käsittely vähentyy. Dynamics 365:een sisäänrakennettujen ohjelmien käyttö vähentää lisäksi integrointiongelmia ja parantaa tiedonkulkua eri toimintojen välillä. Tiedon siirtoon liittyvät haasteet vähenevät ja eri liiketoimintaprosessit perustuvat samaan ajantasaiseen tietoon.

ExFlow

Ostolaskujen käsittelyn automaatio sisäänrakennettuna D365-ympäristöön

Sano hyvästit manuaalisen työn, virheiden ja resurssi-intensiivisten prosessien aiheuttamalle ylimääräiselle työlle ja kustannuksille. Microsoft Dynamics 365:een sisäänrakennettu ExFlow virtaviivaistaa ja automatisoi ostoreskontran prosessit säästäen yritykseltä aikaa ja rahaa parantaen samalla läpinäkyvyyttä ja hallintaa. ExFlow’n saa otettua käyttöön ilman monimutkaisia integraatioita, ja kaikki tieto on käytettävissä reaaliaikaisesti D365-ympäristössä. Ostolaskujen hyväksyjä tarkastaa ja hyväksyy saapuvat laskut kätevästi ExFlow-selainkäyttöliittymän kautta missä ja milloin vain, myös mobiilisti, eikä hänen tarvitse kirjautua erikseen Business Centraliin.

Ominaisuudet:

 • Laskudatan tulkinta
 • Älykäs esitiliöinti
 • Yksi tietokanta ja kaikki tieto reaaliajassa
 • Laajat tiliöinnin sekä hyväksyntäketjujen automaatiot
 • Hyväksyntä myös mobiilisti
 • Power BI –analytiikka
 • D365 tietoturva
 • Kululaskun täsmäytys sopimukseen ja/tai budjettiin
 • Ostotilauksellisten laskujen 3-tasoinen täsmäytys

ExFlow’n hyödyt yritykselle

 • Sisäänrakennettu D365-ympäristöön – ei integrointeja
 • Tehostettu ja suoraviivainen laskujen käsittely myös mobiilissa
 • Täydellinen läpinäkyvyys ja jäljitettävyys koko prosessin läpi
 • Ajantasainen tieto jatkuvasti käytössä
 • Yhtenäinen hallinta toiminnanohjauksen kanssa
 • Tuttu käyttöliittymä
 • Edulliset, ennakoitavissa olevat kulut laskujen käsittelyssä

Consilia Bank Pro

Kotimainen pankkiyhteys Microsoft Dynamics 365 Business Centraliin

Consilia Bank Pro korvaa erilliset pankkiyhteysohjelmat ja mahdollistaa monen tähän asti manuaalisen tehtävän automatisoinnin. Yhdistämällä Business Centralin suoraan mihin tahansa suomalaiseen pankkiin voit lähettää ja vastaanottaa tietoa ja tiedostoja salatusti suoraan Business Centralin sisällä. Näin yritys voi korvata erilliset pankkiyhteysohjelmistot. Bank Pro kommunikoi pankkien kanssa Web Services -yhteiskäytäntöä noudattaen ja käyttöoikeudet voi määritellä käyttäjä-, pankki- ja aineistokohtaisesti. Pankkeja ja tilejä on mahdollista lisätä niin monta kuin tarvitsee.

Saatavilla olevat integraatiot

 • Nouda viitemaksutiedostot (asiakkaiden maksutiedot) myyntireskontraan
 • Nouda tiliotteet käsiteltäväksi
 • Nouda tapahtumaraportit (ajantasasaldot)
 • Lähetä SEPA-maksut ostoreskontrasta
 • Nouda SEPA-maksupalautteet
 • Nouda valuuttakurssit Business Centraliin
 • Luo automaatio aineistojen noutamiseksi
 • Lähetä ulkoisessa järjestelmässä tuotettuja aineistoja, esimerkiksi palkka-aineistoja

Consilia Bank Pron hyödyt yritykselle

Consilia Bank Pro säästää yritykseltä aikaa ja rahaa, koska pankkiyhteyden integrointi Business Centraliin poistaa tarpeen tiedostojen siirtämiselle eri hakemistoihin tuontia ja vientiä varten. Integroitujen aineistojen noutaminen voidaan automatisoida toistuviksi eräajoiksi, kuten yöllisiksi noudoiksi, jolloin uusimmat pankkiaineistot ovat tuotuina Business Centraliin jo ennen työpäivän alkua. Tämän lisäksi Consilia Bank Pro on edullisempi kuin useimmat kolmannen osapuolen pankkiyhteysohjelmat.

Matka- ja kululaskusovellus Travel & Expense Management

Tekee kustannusten ja kuittien käsittelystä helppoa

Travel & Expense Management mahdollistaa kulujen vaivattoman ilmoittamisen ja käsittelyn sujuvoittaen prosessia niin kuluja ilmoittavien henkilöiden, kuin niitä käsittelevien työntekijöiden kannalta. Kuitit kuvataan ja ladataan ohjelman kautta välitöntä käsittelyä ja digitaalista arkistointia varten, mikä säästää yritykseltä ja sen työntekijöiltä aikaa ja hermoja. Käyttäjä voi ilmoittaa kulut joko mobiilisovelluksen tai verkkoportaalin kautta. Tämän jälkeen hyväksyjä saa tästä ilmoituksen ja voi hylätä tai hyväksyä kulut. Mikäli kulu hylätään, palautuu se käyttäjälle. Hyväksytyt kulut lähetetään Business Centralista kirjanpitäjälle kirjaamista ja hallintaa varten. Toimijoiden roolit eivät ole toisiaan poissulkevia, joten hyväksyjä voi olla myös käyttäjä, samoin kirjanpitäjä.

Ominaisuudet:

Sisäänrakennettu Business Centraliin

 • Kaikki asetukset tehdään Business Centralissa
 • Käyttää Business Centralin taloushallinnon perusasetuksia
 • Tuki Business Central –projekteille ja -projektitehtäville
 • Näytä kuvia kuiteista ja ajomatkoista Business Centralissa

Kulut

 • Älykkäät dataohjatut kategoriat
 • Tekoäly tunnistaa tekstin kuiteista
 • Sisäisten ja ulkoisten henkilöiden lisääminen kuluihin

Ajomatka

 • Ajomatkojen laskeminen Googlen avulla
 • Helppokäyttöinen usean pysähdyksen kirjaus

Luottokorttitapahtumat

 • Luottokorttitapahtumien tuonti
 • Varmista kuitin saatavuus jokaiselle tapahtumalle
 • Helpottaa korttitapahtumien yhteensovittamista

Hyväksynnän työnkulku

 • Kulut lähetetään hyväksyttäväksi
 • Mahdollisuus määrittää sääntöihin perustuva automaattinen hyväksyntä
 • Ilmoitukset sähköpostitse

Verkkoportaali ja mobiilisovellus

 • Sovelluksen käyttö tapahtuu verkkoportaalin ja/tai mobiilisovelluksen kautta
 • Historiatietojen ansiosta käyttäjien on helppo seurata hyväksynnän ja korvauksen tilaa