Palkkapalvelujamme

Palkkapalvelut ovat ulkoistettuja palveluja, jotka auttavat yrityksiä hoitamaan työntekijöiden palkanlaskennan ja siihen liittyvät tehtävät. 

Finastorin palkkapalveluihin voidaan sisällyttää mm:

Palkanlaskenta: Palkkapalvelut laskevat työntekijöiden bruttopalkan ja netto palkan, ja tekevät tarvittavat verotusvähennykset.

Verot ja maksut: Palkkapalvelut hoitavat työnantajan veromaksut ja työntekijän ennakonpidätyksen sekä muut työnantajamaksut, kuten eläkemaksut.

Maksut työntekijöille: Palkkapalvelut maksavat työntekijöiden nettopalkan heidän pankkitileille tai toimittavat palkkakuitin.

Raporttien laatiminen: Palkkapalvelut laativat yritykselle erilaisia palkkaraportteja, esimerkiksi vertailu- ja analyysitietoja sekä viranomaisraportteja.

Muu palkkahallinto: Palkkapalvelut voivat hoitaa myös muita palkkahallintoon liittyviä tehtäviä, kuten loma- ja sairauspoissaolojen käsittelyn, palkkalaskelmien ja verotustietojen arkistoinnin sekä viranomaisilmoitusten tekemisen.

Palkkapalveluiden käyttämisestä on yritykselle useita hyötyjä:

Ajansäästö: Palkkapalvelut hoitavat aikaa vievät palkanlaskennan ja siihen liittyvät tehtävät, jolloin yrityksen oma henkilöstö voi keskittyä muihin työtehtäviin.

Taloudellinen säästö: Palkkapalvelut voivat tulla yritykselle halvemmaksi kuin oman palkkahallinnon ylläpitäminen.

Vähentyneet virheet: Palkkapalvelut käyttävät tietojärjestelmiä ja asiantuntevaa henkilöstöä, mikä vähentää virheiden määrää palkanlaskennassa ja verotuksessa.

Säännöstenmukaisuus: Palkkapalvelut pysyvät ajan tasalla jatkuvasti muuttuvista laeista ja säännöksistä, mikä varmistaa yrityksen toiminnan lainmukaisuuden.

Asiantuntemus: Palkka-asiantuntijoillamme on syvällistä asiantuntemusta palkanlaskennasta ja verotuksesta.